Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

start pagina federatie Erelijst Tornooi weekbode heren Erelijst Tornooi weekbode dames Erelijst West-Vlaams Kampioen A Erelijst West-Vlaams Kampioen B+ Erelijst jonge bolder Erelijst West-Vlaams Kampioen B tornooi federatie ardooie poelkapelle izegem de mandel schiervelde jabbeke oostnieuwkerke houthem kortemark koekelare eernegem torhout halluin ichtegem reglementen 

reglementen

REGLEMENTEN TRABOLLEN 2O12PRIJSKAMPEN INHOUD1.Inschrijving - 2.Loting - 3.Vervanging - 4.Wachttijd - 5.Bollen - 6.Punten - 7.Proefbeurten - 8.Kruisbeurt - 9.Waar mag men staan? - 10.Afstand tussen bolle en speler - 11.Geen 2 bollen tegelijk - 12.Korte blok - 13.Bollen die uit de zak springen - 14.Tegenhouden bolle - 15.Verwijderen bolle - 16.Wanneer is bolle buiten het spel? - 17.Bolle te veel gespeeld - 18.Vergissen van kleur - 19.Beurt gedaan - 20.Meten - 21.Scheidsrechter - 22.Boltra - 23.Federatie - 24.Commentaar - 25.Tornooi Weekbode - 26.Bolder van het jaarUit verslag vergadering van 8-9-2010:Faciliteiten voor niet mobiele spelers wordt aangenomen mits:-Tegenstander hiermede instemt-enkel voor individuele wedstrijden- scheidsrechter geeft enkel aanwijzing over de ligging van de bollen1.Bij inschrijving moeten de namen van alle spelers opgegeven worden aan de inrichter. Indien er toch geloot wordt zonder alle namen precies te kennen heeft de tegenpartij het recht bij de inrichter te eisen dat de ontbrekende namen bekend zijn,vooraleer te spelen.In prijskampen 2 T 2 en 3 T 3 mag een A+ niet spelen met een A en niet met een B+. Een A mag niet spelen met een A. Ploegen 3 tegen 3 moet er altijd minimum 1 B opgesteld worden 2.Geleide lotingen mogen gebeurenAlleen in ploegen -prijskampenIndien aangekondigd op de afficheAlleen in de eerste ronde,en voor zover er nog altijd over een echte loting kan gesproken worden. Niet zomaar die ploeg tegen die ploeg zetten. In de provinciale kampioenschappen mag er geen geleide loting gebeuren. Men mag een voorronde organiseren om zakzitters te vermijden,de idee om een beste verliezer er bij te nemen wordt NIET weerhouden.3.Vervanginga: Een inrichter mag bij het uitschrijven van een prijskamp als bijkomend reglementpunt voorzien dat er niet mag uitgesteld worden en dit in slechts de eerste 2 ronden!b: Een speler mag zich laten vervangen ,door een speler van gelijke waarde die verloren heeft of niet ingeschreven is.Uitzondering: in de eerste ronde :ook door iemand die nog niet gespeeld heeft een A+ mag geen A vervangen een B+ mag geen B vervangen. In prijskampen 1 tegen 1 is er geen vervanging toegelatenc: Indien een ploeg zich benadeeld voelt,mogen ze bij de inrichter klacht indienen. Er wordt in alle fair-play overlegd tussen inrichter en de ploeg die de bemerking geeft.D:Een vervanger kan eventueel blijven meespelen in verschillende ronden voor zover er een grondige reden bestaat waarom de oorspronkelijk ingeschreven bolder niet verder kan. De inrichter oordeelt over de gegrondheid Normalerwijze gaat echter een vervanging niet verder dan de tijd van onbeschikbaarheid van diegene die vervangen wordt.e: Een speler mag geen verschillende spelers vervangen in de zelfde prijskamp hij mag slechts 1 speler vervangen eventueel verschillende ronden en zelfs tot in de finale. Indien geen akkoord over vervanging liefst niet spelen en voorleggen aan de federatie voor advies.f: Een ploeg die uitstel vraagt,zonder fout van de inrichter, moet zelf de nieuwe datum afspreken met de tegenstrevers4.Wanneer de tegenpartij niet volledig aanwezig is op het gestelde uur,wordt er maximum 30 minuten gewacht. Zonder bericht is de aanwezige ploeg gewonnen Er zijn echter uitzonderingen, in geval van overmacht(inrichter beslist) of fout van de inrichter, kan de wedstrijd op een latere datum worden gespeeld.Er mag niet geoefend worden in de laatste 2 uren voor de wedstrijd. 5.Voor aanvang van de wedstrijd liggen van iedere kleur 6 bollen klaar in goede toestand. Er wordt uitleg en informatie verschaft over de bollen. Toewijzing van de rode of blauwe bollen gebeurt door het gooien of draaien van een schijf.Er wordt niet gewisseld van bolle, tenzij bij breuk.6.Een punt scoren is dichter liggen bij de stake dan de dichtste bolle van de tegenstrever. Bij gelijk meten wint de bolle van het vooreind. Het aantal punten waaraan een wedstrijd wordt gespeeld,hangt af van het reglement van de prijskamp. Na iedere beurt moet men steeds de punten kunnen terugvinden op het bord zoals ze beurt na beurt gescoord werden. Er mag dus niet alleen getekend worden met directe optelling der punten. Indien er geen bollen meer in de tra liggen nadat alle bollen gespeeld zijn ,heeft niemand een punt gescoord en gaat de achterspeler van daarstraks op.7.In prijskampen is het gebruikelijk dat er,vooraleer te beginnen twee proefbeurten worden gespeeld.1 in voor en 1 in achtereind voor beide ploegen.Dit gebeurt met de 6 matchbollen en er worden er geen herspeelt 8.De eerste beurt (end)is een kruisend ,vanaf de tweede beurt start telkens de ploeg die in de vorige end heeft gescoord.9.Bj het uitsteken van zijn bolle moet de speler minimum met zijn achterste voet de stakelijn raken. Tijdens dezelfde wedstrijd voor dezelfde speler wordt 1 verwittiging gegeven bij de volgende overtredingen wordt de gespeelde bolle uit het spel verwijderd, geraakte bollen worden herlegt. De overtreding moet vastgesteld worden voor de volgende bolle word gespeeldTegenstrevers en toeschouwers mogen niet in de tra staan .10.Wanneer de bolle is uitgestoken ,mag de speler niet dichter dan 2 meter meelopen met zijn bolle. Als men zijn bolle aanraakt dient deze in de zak geworpen.11.De volgende bolle mag pas gespeeld worden wanneer de vorige tot volledige stilstand is gekomen. Wordt dat niet gedaan dat moet men de tweede herspelen. Als men twee bollen achter elkaar speelt en de tweede raakt de eerste dan worden beide bollen uit het spel genomen. Bij de tweede overtreding wordt de bolle uit het spel genomen. Een bolle die terugkeert tot over de cirkellijn wordt in de zak geworpen zowel voor rood als voor blauw.12.De kortste blok moet op de minimumafstand van 1,50 M liggen van de stake. Daarom is er een lijn getrokken,MIN.1,5 m MAX 1,7 m. van de stake. Als de bolle niet volledig over de lijn is wordt de bolle in de zak geworpen,het is de platte kant van de bolle die telt. Als de lijn volledig zichtbaar is blijft de bolle liggen . Een bolle mag niet over een korte blok geworpen worden. In ons bollespel wordt er niet geworpen. Indien dit toch gebeurt mag de scheidsrechter of tegenstrever de bolle doen herspelen en de geraakte bollen worden op hun oorspronkelijke plaats terug gelegd .Hetzelfde als een bolle glijd als ze uit de hand komt Bij de tweede overtreding met dezelfde bolle wordt ze in de zak geworpen,de geraakte bollen worden op hun plaats teruggelegd.13.Men tracht de bolle tegen te houden vooraleer ze tegen andere bollen gaat botsen. Bij gebrek aan een scheidsrechter,die het normaal doet,gebeurt het tegenhouden door de medespeler of bij 1 tegen 1 door de tegenspeler,in geval van botsing met een lopende bolle,dan wordt deze laatste in de zak geworpen.In geval van botsing met een liggende bolle,dan wordt deze laatste herplaatst op haar originele plaats.14.Een bolle tegengehouden door een niet speler,wordt herspeelt. Indien inmiddels andere bollen werden geraakt,worden deze in alle fair-play in hun oorspronkelijke stand herlegt. Uitzondering op deze regel indien er een intentie zou zijn van vervalsing. In dit geval wordt de gespeelde bolle in de zak geworpen. Een bolle geraakt door de tegenstrever wordt niet herspeelt en ze mag geplaatst worden waar de speler dit zelf wil. Alle geraakte bollen blijven in hun nieuwe toestand. Een bolle geraakt door de speler of de medespeler wordt uit het spel genomen. Alle geraakte bollen worden herplaatst in hun originele toestand.15.Wanneer een achterspeler liggende bollen in het spel verwijdert,vooraleer alle bollen zijn gespeelt,dan is de beurt beëindigd. Bij dezelfde fout gemaakt door een voorspeler worden de bollen terug op hun oorspronkelijke plaats geplaatst.16.1.Als ze in de zak valt. 2. Als de korte blok niet volledig over de lijn is 3. Als een bolle uit de tra springt een voorwerp raakt,bijvoorbeeld, een stoel ,tafel ,voet,muur, en terug in de boltra komt dan moet ze verwijderd worden. Indien de bolle de sponde of vloer raakt en terug in de boltra komt en niets raakt , en dus uit eigen beweging terug in de tra komt , blijft de bolle in het spel. Wanneer een gespeelde bolle andere bollen raakt VOOR ze uit het spel diende genomen te worden,dan blijven die verplaatste bollen in hun nieuwe toestand liggen. Bijvoorbeeld, als de bolle uit de tra springt Wanneer een gespeelde bolle andere bollen raakt NADAT ze uit het spel diende genomen te worden,dan moeten deze bollen terug op hun plaats gelegd worden.Bijvoorbeeld,als de bolle uit de tra springt iets raakt en terug in de tra komt17.Bij wedstrijden met meerdere spelers tegen elkaar kan het gebeuren dat een speler een bolle te veel speelt. Als dit voorval onmiddellijk na het spelen(voor de volgende bolle wordt gespeeld of voor de bollen verwijderd worden) wordt vastgesteld door de tegenstrever of scheidsrechter,dan wordt de bolle ongeldig verklaard en in de zak verwijderd. Het spel wordt herlegt zoals het was voor het spelen van de bolle. Het publiek moet zich onthouden van commentaar en heeft in ieder geval geen enkel zeggenschap.18.Bij het missen van kleur(kruisbeurt of vooreind)wordt de bolle vervangen door de goede kleur,na stilvallen van de bolle.19.Als een beurt beëindigd is moeten alle bollen verwijderd worden tot achter de stakelijn door alle spelers en de scheidsrechter.20.Gebeurt alleen en uitsluitend door de scheidsrechter. De spelers mogen niet meten. Toeschouwers mogen niet in de tra komen. Desnoods kan hij de hulp inroepen van een andere persoon. Er wordt eerst gemeten naar de liggende bolle. In geval van betwisting beslist alleen de scheidsrechter. Bij gelijk meten wint de voorbolle . De scheidsrechter mag altijd meten,ook als de spelers het niet vragen21.Het is de inrichters opgelegd in hun prijskamp 1 of 2 scheidsrechters aan te duiden om op de correcte toepassing van het reglement te letten. Zij nemen ter plaatse de beslissingen met respect van het reglement en hun beslissing is definitief en onherroepelijk.22.Het is de makers van nieuwe tra’s aanbevolen de klassieke maten te volgen: + - 15 meter tussen de 2 staken 2,5 meter breedte totale lengte + - 18 M23.Indien een speler van oordeel is dat hij tekort werd gedaan kan hij zich richten tot het bestuur van de West Vlaamse Federatie voor advies en oordeel24. De toeschouwers mogen niet influisteren en onthouden zich ook liefst van elk luid uitgesproken commentaar.De spelers onthouden zich van commentaar op het spel van hun tegenstanders.25.De organisatie van De Weekbode wordt jaarlijks verzorgd door het bestuur van de West Vlaamse Federatie. Reglementen staan onderaan de kalender Verandering van datum wordt enkel toegestaan voor ernstige reden en moet aangevraagd worden bij de Federatie26.Er worden enkel punten toegekend indien de wedstrijden door de federatie worden erkend en dit zonder beperkte inschrijving. Bij inschrijving krijg je 10 punten en bij iedere gewonnen wedstrijd ook 10Uitzondering : Er worden 15 punten toegekend aan de winnaars per ronde in de individuele W.VL. Kampioenschappen.Forfait van de tegenpartij of vrij geloot(in de zak)worden de punten ook toegekend. Indien men verstek dient te geven,mits geldige reden en zich laat vervangen door een evenwaardige speler en die in de plaats van de ingeschreven wint,worden de punten aan de eerste toegekend. Dit wordt maar eenmalig per prijskamp toegekend.Dit betekent, indien men zich tweemaal of meer in 1 en dezelfde prijskamp laat vervangen er geen punten meer worden toegekend per gewonnen wedstrijd aan de ingeschrevene.De vervanger krijgt nooit de punten en nooit de titel van W.VL Kampioen. Na de prijskamp dienen de inrichters de punten door te geven aan de verantwoordelijke van de federatie die op het jaarlijks Federatiefeest de uitslag mededeelt. Het is de wens van alle liefhebbers dat het spel in alle fair – play verloopt. Daarom is het wenselijk dat de spelers zelf in een goede verstandhouding tot een sportieve overeenkomst kunnen komen.MET SPORTIVITEIT ZIJN VELE REGLEMENTEN OVERBODIG25 - 9 - 2012